NCR

Klijent NCR d.o.o.
Lokacija Milentija Popovića 5a/b, 11070 Novi Beograd
Bruto površina

9.100,00 m2

Usluge Usluge tehničkog održavanja poslovnog prostora, usluge hitnih intervencija po nalogu Klijenta;  higijensko održavanje poslovnog zakupljenog prostora