Maxima Center GP3

Klijent   Skupština stanara
Lokacija Trešnjinog cveta 1 a, b, v, 11070 Novi Beograd
Bruto površina:

20.000 m2

Usluge property management i administracija, tehničko održavanje, obezbeđenje, higijensko održavanje, zimska služba, održavanje zelenih površina

Preuzimanje