Edukacija zaposlenih na kursu ,,LEED sertifikacija u fazi izvođenja objekata”

Zaposleni u kompaniji First Facility prisustvovali su kursu ,,LEED sertifikacija u fazi izvođenja objekata”.