FIRST FACILITY U ČASOPISU AG NEKRETNINE

Kompanija First Facility objavila je članak u časopisu AG Nekretnine (izdanje Serbian Real Estate Market Before MIPIM 2010).

U velikim poslovnim objektima, primena savremenog facility management-a je neophodna, kao i optimizacija operativnih troškova objekta. Sve to dovodi do održivosti same nekretnine.