KOMPANIJA FIRST FACILITY SA NOVIM PROJEKTIMA ULAZI U ČETVRTU GODINU POSLOVANJA U SRBIJI

31.05.2012.

http://www.ekapija.com/website/sr/page/582906/Profesionalno-upravljanje-nekretninama-se-odoma%C4%87ilo-i-u-na%C5%A1oj-zemlji-Kompanija-first-facility-sa-novim-projektima-ulazi-u-%C4%8Detvrtu-godinu-poslovanja-u-Srbiji

Profesionalno upravljanje nekretninama odomaćilo se i u našoj zemlji - kompanija First Facility, sa novim projektima, ulazi u četvrtu godinu poslovanja u Srbiji.