NAŠ DOPRINOS KVALITETU ŽIVOTA U BELVILLE-U

Jul, 2013.

Kompanija First Facility je, u svojstvu menadžera naselja, a kao doprinos ambijentu i kvalitetu života u stambeno-poslovnom kompleksu Belville, finansirala izradu i postavljanje 36 drvenih klupa u okviru naselja.