Facility menadžment (FM) konsalting

  • Razvoj FM koncepta
  • Razrada FM procesa
  • Savetovanje u oblasti energetske efikasnosti
  • Energetski menadžment
  • Izrada tenderske dokumentacije
  • Technical Due Diligence