Impressum

First Facility d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a
11070 Novi Beograd
Tel.:+381 11 61 49 106
E-mail: office.beograd@firstfacility.rs

Ovlašćeni da predstavljaju kompaniju:
Radivoje Nijemčević / Generalni direktor i partner

Matični broj: 20509708
PIB: 105998704

Photo credits:
Panorama Belgrad © Vladimir Nenezic / 123rf

Fotografije:
Panorama Belgrad © Vladimir Nenezic / 123rf