Istorija  • 1984 - Osnivanje kompanije
  • 2005 - Osnivanje kompanije First Facility u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj
  • 2007 - Osnivanje kompanije First Facility u Severnoj Makedoniji
  • 2008 - Osnivanje kompanije First Facility u Slovačkoj
  • 2009 - Osnivanje kompanije First Facility u Srbiji
  • 2019 - G-din Georg Špigelfeld i g-din Radivoje Nijemčević su 13. decembra 2019.g. postali vlasnici svih First Facility kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi akvizicijom First Facility kompanija u Bugarskoj, Mađarskoj, Severnoj Makedoniji, Rumuniji i Slovačkoj, uz postojeću kompaniju First Facility u Srbiji.
  • 2020 – Osnivanje First Facility u Sloveniji
    Kompanija nastavlja da bude posvećena najvišem kvalitetu usluga, već prepoznatom od strane naših Klijenata i poslovnoj strategiji stalnog razvoja, liderstva u oblasti facility menadžmenta i daljoj ekspanziji u Evropi.