Menadžment

Radivoje Nijemčević

Generalni direktor i partner

Tel: +381 11 61 49 106
radivoje.nijemcevic@firstfacility.rs