Upravljanje nekretninama

 • Zastupanje vlasnika
 • Komunikacija sa zakupcima
 • Komunikacija sa potencijalnim klijentima
 • Kontrola pružalaca usluga
 • Finansijske usluge i izdavanje računa
 • Upravljanje ugovorima o zakupu i administrativne usluge
 • Komunikacija sa eksternim pružaocima usluga
 • Izveštavanje
 • Organizovanje konferencija i javnih događaja
 • Usklađivanje sa relevatnim zakonima i propisima
 • Fit-Out radovi